ANBI Batenburg Baroque Festival

Stichting Batenburg Baroque
RSIN 863844790
KvK 86049429
Grootestraat 15
6634AC Batenburg
info@batenburgbaroque.nl

De stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks terugkerend festival voor klassieke muziek in Batenburg (GLD) en omgeving met daaraan gekoppeld educatieve en maatschappelijke projecten.

Raad van Toezicht
Dorothé Lamers, voorzitter
Paul Schiphof, secretaris
Rob Jeurissen, penningmeester

Directie
Judith Steenbrink, artistiek directeur

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Alle musici ontvangen een Fair Pay honorarium.

Jaarrekening

Jaarverslag